Over Julia Kuiper

  

Ik kom oorspronkelijk uit Rusland. Vervolgens heb ik zeven jaar in Californië gewoond voordat ik naar Nederland kwam, nu al weer negen jaar geleden.  

In het verleden: heb ik mensen begeleid en gesteund gedurende, of met het verwerken van, ingrijpende gebeurtenissen en grote veranderingen in hun leven. Meer dan tien jaar heb ik in de gezondheidssector, vooral in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Dat heb ik gedaan in de rol van verzorgende, sociaal-therapeut en psycholoog. 

In het heden: focus ik me op de steun en zorg rond zwangerschap en vooral de bevalling in de rol van geboorte doula. Mijn eerste stappen als doula heb ik gezet met steun en inspiratie van de JJDoula training in Amsterdam.

In mijn opleiding: heb ik geleerd hoe nauw het lichaam en geest zijn met elkaar verbonden zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden. Ik heb een bachelor degree in Bio-psychologie, een master in biologie en een master in psychologie. Ook heb ik de basis medische kennis in huis, al is dit om een doula te zijn niet strikt noodzakelijk.   

In mijn dagelijkse leven: ben ik de moeder van vier jongens van 16 jaar, 10 jaar, 2 jaar en 1 jaar oud. Ik ben getrouwd met de liefde van mijn leven en ben een baasje van twee poedels.